Zasady rekrutacji

Dyplom ukończenia studiów podyplomowychKryteria przyjęć na studia podyplomowe

 • dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich,
 • o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów,

 • uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Etapy rekrutacji

 • założenie konta na irk.uek.krakow.pl oraz wypełnienie danych osobowych,

 • wybór kierunku,

 • wpłata opłaty rekrutacyjnej (szczegóły po rejestracji w IRK) -  w tytule przelewu prosimy o wpisanie: Rekrutacja KSB UEK,

 • w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej, należy uzupełnić kartę zgłoszenia (bez karty zgłoszenia Uniwersytet nie będzie wystawiał faktur na firmę). Opłata rekrutacyjna może zostać wpłacona przez firmę wraz z opłatą za I semestr studiów.

Informacje dodatkowe

 • Aktualny wykaz cen poszczególnych kierunków studiów podyplomowych: link
 • Po zamknięciu rekrutacji do wszystkich osób, które zapiszą się na studia wyślemy e-mail z informacją o wyniku rekrutacji oraz pozostałe informacje związane z uruchomieniem kierunku i harmonogramem opłat (lub listownie fakturę pro-forma na firmę).   
 • samo wypełnienie kwestionariusza osobowego/ karty zgłoszenia na studia podyplomowe nie skutkuje przyjęciem na studia
 • w przypadku nieuruchomienia studiów z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, opłata rekrutacyjna zostanie zwrócona
 • Regulamin Studiów Podyplomowych UEK 
 • Regulamin odpłatności za Studia Podyplomowe UEK