Program studiów Zarządzanie projektami innowacyjnymi

Kliknij w nazwę przedmiotu, aby dowiedzieć się więcej

Istnieje możliwość modyfikacji części zajęć w uzgodnieniu ze słuchaczami. Niektóre tematy mogą być zatem rozszerzone lub dodane, inne skrócone. Ze względów organizacyjnych dotyczy to głównie drugiego semestru.

Moduł 1: Wprowadzenie do zarządzania projektami innowacyjnymi

1. Zarządzanie rozwojem organizacji

2. Działalność badawczo-rozwojowa

3. Koncepcje zarządzania projektami

Moduł 2: Procesy zarządzania projektami innowacyjnymi

4. Definiowanie zakresu projektu

5. Analiza interesariuszy

6. Kierowanie zespołem projektowym

7. Zarządzanie konfliktami

8. Zarządzanie czasem

9. Zarządzanie ryzykiem

10. Budżetowanie i controlling

11. Komunikacja i negocjacje

12. Analiza wykonalności

13. Ocena efektywności

14. Strategie wdrożeniowe

15. Komercjalizacja wyników

Moduł 3: Narzędzia wspomagające zarządzanie projektami innowacyjnymi

16. Metodyki zwinne

17. Narzędzia informatyczne

18. Zarządzanie zmianą

19. Zarządzanie jakością

20. Finansowanie projektów B+R w Polsce i na świecie

21. Zasady pozyskiwania funduszy

22. Prawa własności

23. Zarządzanie portfelem projektów