Opłaty

Zasady i terminy płatności

 • opłata rekrutacyjna 200 zł (płatna przelewem na konto bankowe UEK przy rejestracji na studia)
 • czesne za studia podyplomowe – 6200 zł (płatne przelewem na konto bankowe UEK)
 • Wpłaty ratalne za studia podyplomowe:

Osoby indywidualne

Start w semestrze zimowym

Start w semestrze letnim

Opłata rekrutacyjna (200zł)

przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych

I rata (25%)

do 20.09

do 20.02

II rata (25%)

do  30.11

do 30.04

III rata (25%)

do 20.02

do 20.09

IV rata (25%)

do 30.04

do 30.11

Zakłady pracy

   

Opłata rekrutacyjna (200zł) i I rata (50%)

do 20.09

do 20.02

II rata (50%)

do 20.02

do 20.09

 • nr rachunku indywidualny dla każdego słuchacza (zaloguj się, aby sprawdzić)
 • w przypadku delegowania pracownika przez pracodawcę opłata rekrutacyjna może zostać wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów
 • Szczegółowe informacje na stronie Krakowskiej Szkoły Biznesu.

Zniżki

 • Oferta dla pracodawców
  Instytucje kierujące na studia podyplomowe w KSB UEK więcej niż jedną osobę, otrzymują 10% rabatu według zasady: pierwszy pracownik – pełna odpłatność, kolejni pracownicy po 10% rabatu (rabat przyznawany jest osobno przy naborze zimowym i letnim)
 • Oferta dla absolwentów KSB UEK
  Osoby podejmujące naukę na studiach podyplomowych w KSB UEK po raz kolejny, otrzymują rabat w wysokości:
  • 5% – w przypadku podejmowania nauki po raz drugi
  • 10% – w przypadku podejmowania nauki po raz trzeci i kolejny.
 • Oferta dla absolwentów UEK
  Absolwenci UEK, podejmujący naukę na studiach podyplomowych do roku od daty ukończenia studiów, otrzymują 10% rabatu (za datę ukończenia studiów przyjmuje się datę uzyskania tytułu widniejąca na dyplomie).
 • Rabaty nie sumują się. W odniesieniu do konkretnego słuchacza stosuje się najwyższy z przysługujących mu rabatów.