O studiach

Umiejętne wykorzystanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami i teorii innowacji stanowi podstawowy warunek rozwoju współczesnych organizacji gospodarczych oraz instytucji sektora publicznego. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom unikatowej wiedzy łączącej najlepsze praktyki zarządzania projektami oraz zarządzania innowacjami. Uczestnictwo w studiach jest niepowtarzalną szansą na zdobycie umiejętności przydatnych w sprawnym organizowaniu i efektywnym kierowaniu projektami innowacyjnymi, w tym umożliwia doskonalenie kompetencji niezbędnych do ubiegania się o certyfikat IPMA na poziomie D – Certified Project Management Associate.

Adresaci studiów

Studia są skierowane w szczególności do pracowników instytucji sektora publicznego i jednostek badawczych odpowiedzialnych za administrowanie projektami, w tym za przygotowanie i monitorowanie projektów unijnych. Zachęcamy również do studiowania osoby zatrudnione w firmach komercyjnych, kierowników projektów, pracowników zespołów oraz przedsiębiorców. Słuchaczem studiów może zostać absolwent studiów wyższych dowolnego profilu, od kandydatów nie wymagamy doświadczenia w prowadzeniu projektów.

Studia są skierowane do osób, które:

 • chcą posiadać aktualną wiedzę w zakresie zarządzania projektami oraz lepiej rozumieć złożone procesy zarządzania innowacjami,
 • pragną w swej pracy zawodowej skutecznie wykorzystywać sprawdzone metody zarządzania projektami, techniki kreatywnego myślenia i design thinking,
 • dostrzegają potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności
 • są otwarte na nowe idee i poznawanie ciekawych ludzi,
 • zamierzają zdobyć praktyczne umiejętności i uzyskać uznany na świecie certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie zarządzania projektami.

Atuty programu

 • możliwość przystąpienia do egzaminu na certyfikat International Project Management Association (IPMA) na poziomie D - Certified Project Management Associate
 • wsparcie merytoryczne ze strony Partnera Studiów - Rady Programowej IPMA
 • program studiów został opracowany przez zespół doświadczonych dydaktyków i praktyków zarządzania projektami
 • studia odpowiadają na potrzeby rynku pracy i pracodawców i pozwalają nabyć kompetencje niezbędne w zarządzaniu projektami
 • nauka w formie prezentacji, dyskusji i warsztatów w małych grupach
 • zajęcia poprowadzone przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym
 • obszerne materiały dydaktyczne dla słuchaczy
 • bonifikata w opłacie czesnego dla absolwentów UEK
 • ratalny system płatności