Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych