Zapisz się na studia!

Opłaty

Zasady i terminy płatności

  •  opłata rekrutacyjna 150 zł (płatna przelewem na konto bankowe UEK przy rejestracji na studia)

  •  czesne za studia podyplomowe – 5.000 zł (płatne przelewem na konto bankowe UEK)

  •  terminy dokonywania wpłat ratalnych za studia podyplomowe:
   I rata – 2.500 zł do 1.03.2018
   II rata – 2.500 zł do 15.06.2018

  •  nr rachunku: 04 2490 0005 0000 4600 3748 6974
   Tytuł wpłaty: KPZ/ZPI, Imię Nazwisko

  •  w przypadku delegowania pracownika przez pracodawcę opłata rekrutacyjna może zostać wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów

Zniżki

  •  absolwenci UEK, podejmujący naukę na studiach podyplomowych do roku od daty ukończenia studiów, otrzymują 10% rabatu (za datę ukończenia studiów przyjmuje się datę uzyskania tytułu widniejącą na dyplomie)

  •  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) pracodawca może otrzymać do 100% dofinansowania na studia podyplomowe dla swoich pracowników W przypadku mikroprzedsiębiorstwa (pracodawcy zatrudniającego do 10 osób) ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia pracowników. Pozostali pracodawcy mogą otrzymać 80% dofinansowania kosztów kształcenia. Informacje szczegółowe znajdują się na stronach Urzędu Pracy, właściwego dla lokalizacji siedziby pracodawcy